Φοβερή ατάκα από τον έχοντα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του…

-Πώς επεράσατε χθες εις την συναναστροφήν

-Ουφ!... αν δεν ήμουν κι εγώ εκεί, θα έπληττα φοβερά!