Για όλους τους γάμους μου, εμπιστεύομαι πάντα τον πάτερ-Κύριλλο

Η κυρία «χτύπαγε» πορτοφόλια και ο πάτερ-Κύριλλος τα ευλογούσε. Αλλά βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε πως τα είχε τα προσόντα της…