Την Κυριακή το ρίχνουμε έξω... μαζικώς

Οι κρατικές αρχές ενθαρρύνουν τους πολίτες να ξεσκάσουν, έστω και λίγο (1938)