Συνωνυμία: Παπαδόπουλος

Κλασσικό, πλέον, ανέκδοτο γύρω από το τόσο διαδεδομένο επώνυμο «Παπαδόπουλος» (1936)