Ωραία... θέα!

Ο ευγενικός πελάτης και η υπομονετική υπάλληλος … Θαύμα, θαύμα!