Ο καλός σύζυγος ξέρει...

Στη μεγάλη βιβλιογραφία για τις υποχρεώσεις του καλού συζύγου, ας προστεθεί και η καταχώρηση στον «Ραμπαγά» του 1886