Πασχαλιάτικες εικόνες του 1880

Κλονισμένες από το θόρυβο των βεγγαλικών, μυροφόρες υποβαστάζονται ευχαρίστως από καλούς Χριστιανούς