Κοιτάζοντας το ίδιο πράγμα... διαφορετικά

Πάντα μια βιτρίνα νεωτερισμών φέρνει ρίγη στα ζευγάρια για διαφορετικούς, φυσικά, λόγους