Με λίγα λόγια για κοινώς παράφωνους

Μία ακόμη συμβουλή αφιερωμένη στους… όχι και τόσο (γκούχου) καλλίφωνους ή έχοντες μουσικό αυτί.