Πολύτιμο θηλυκό... καναρίνι

Έτσι γίνονται οι δουλειές δούναι και λαβείν. Επιτυχία 100% εξασφαλισμένη (Αλήθεια 1868)