Να και μια ανακάλυψη για πολύ κουρασμένους κυρίους…