Εις το γυναικοφιλές εμπορικόν του κ.Ζήση σας υποδέχεται χρυσόξανθος δεσποινίς…

Από ειδοποίηση του 1890. Φαντάζομαι ότι οι αγαπητοί σύζυγοι δεν θα άφηναν την ευκαιρία να συνοδεύσουν το έτερον ήμισυ.