Εκφράσεις που προέκυψαν από διάφορα επαγγέλματα

Κάθε επαγγελματίας εκφράζεται διαφορετικά όταν θέλει να φοβερίσει κάποιον. Ιδίως εν έτει 1923…