Ο λοχίας έχει το λόγο...

Μπορεί να ήταν μεθυσμένος ο λοχίας, αλλά πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι ήταν ετοιμόλογος