Το θέαμα...

1910. Ένας ξένος ανταποκριτής μένει κατάπληκτος από τις κατανυκτικές στιγμές της περιφοράς του Επιταφίου στο Σύνταγμα.