Μαρόνια βαρελάκια; ουί!

Είμαστε στο 1884 και η γλώσσα, ακόμη και στα ξενοδοχεία, υποφέρει τα πάνδεινα…