Μαθήματα εμπορικής αλληλογραφίας

Σας παρουσιάζω αυτούσια επιστολή εμπόρου της επαρχίας, διαμαρτυρομένου για καθυστέρηση αποστολής πληρωμένου εμπορεύματος. Προτείνω να διδάσκεται στο μάθημα Εμπορικής Αλληλογραφίας, αν υπάρχει ακόμη… («ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ» 1922)