ΣΓΟΥΡΔΑΣ στην Αιόλου

Ποια νοικοκυρά δεν ξέρει τον Σγούρδα στην Αιόλου; Όλα για το σπίτι και σε καλές τιμές, συνεχίζει την παράδοση μέχρι σήμερα (1939)