Περιμένοντας τους Δανδήδες

Στην πλατεία Λαυρίου, αφετηρία του σιδηρόδρομου για το δρομολόγιο Κηφισιά-Λαύριο, τα λουστράκια περιμένουν τους Δανδήδες για κανένα χαρτζιλικάκι. (1920)