Τα νοικοκυριά εκσυγχρονίζονται

Διαφήμιση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα του 1933