Χριστούγεννα χωρίς το κέντρο της Αθήνας δεν γίνεται

Αθηνάς και Αιόλου στα μεγαλεία τους. Όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν ραντεβού αυτές τις μέρες με τους δύο αυτούς δρόμους…