Γερμανοί περιηγητές στη Μητρόπολη

Κανένα δεν θα ξένιζε αν η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη σήμερα, αλλά το 1928…