Η Εθνική μας Βιβλιοθήκη τη δεκαετία του ’30

Σε λίγο καιρό θα την βρίσκουμε στο Φάληρο…