Η Αιόλου κάπου το 1900, στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας