Μικρό δείγμα: Συνολικά 23 όψεις από την καθημερινή ζωή της πόλης

Το βιβλίο ξεκινά με το κεφάλαιο «Αττικές μέρες». Εδώ παρουσιάζονται 23 όψεις από την καθημερινή ζωή της πόλης. Πάμε να πάρουμε μια πρόγευση... κατεβάζοντας το pdf.

Αρχεία

Απόσπασμα Βιβλίου

Απόσπασμα Βιβλίου

Analekta sel.34-47.pdf - pdf 2.52MB