Η καθημερινή ζωή στις προσφυγικές γειτονιές της Παλιάς Αθήνας