Άλλος για βαφτίσια, τώρα που βρήκαμε παπά και κολυμπήθρα;