Υπέροχος Πειραιάς του 19ου αιώνα

Ωραιότατη απεικόνιση του αγαπητού Πειραιά μας, τη δεκαετία του 1890