Σταθμός τρένου Μεγάρων το 1900!

Κλασικός επαρχιακός σταθμός των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου στα Μέγαρα, γύρω στα 1900