Αν δεν τελειώσει ο αγώνας, δεν μαζευόμαστε για διάβασμα!