Τώρα που άρχισαν τα σχολεία, πού καιρός για τέτοια παιχνίδια;