Οι ευρηματικοί δροσίζονται

Στον «πανικό» του καύσωνα επιστρατεύονται τα πάντα ακόμη• και τα ποτιστήρια!