Αθηναϊκή επιθεώρηση «Τα Παναθήναια»

Μια από τις πιο επιτυχημένες επιθεωρήσεις που γνώρισε η Παλιά μας Αθήνα (1906)