Ο αγαπητός σε όλους Αττίκ, μπροστά στη «μάνδρα» του