Στον Άγνωστο Στρατιώτη

Έτος 1932 και οι Αθηναίοι δε χορταίνουν να θαυμάζουν από κοντά το καινούργιο συμβολικό μνημείο