Η Αιόλου το 1903 κοντά στην Παλιά Αγορά

Σεις θα κρίνετε αν και πόσο έχει αλλάξει…