Η Αιόλου το 1903 λίγο προτού φτάσουμε στην Παλιά Αγορά

Ολόκληρα 113 χρόνια πριν...