Ατθίδες αριστοκράτισσες απολαμβάνουν το αττικό αεράκι πάνω στην Ακρόπολη

Έτος: 1890