Τα πιτσιρίκια τρέχουν στον φιστικά για ανεφοδιασμό

Έτος: 1890 Τοποθεσία: στην Αμαλίας