Χικ!

Πάμπολλες παρόμοιες «προειδοποιήσεις» κρεμόντουσαν στις ταβερνούλες, αλλά ποιος τους έδινε σημασία;!