Επάγγελμα; Επιθεωρητής κρασιού!

Τα βαρέλια παρατάχτηκαν μπροστά στην ταβέρνα του Δαμίγου και οι «βαρελόφρονες» τα επιθεωρούν. Σε καθημερινή βάση.