Τα «Δαρδανέλια»

Η αρχή της Πανεπιστημίου με τα δύο αντικριστά ζαχαροπλαστεία, αυτά του Γιαννάκη και του Ντορέ το 1912. Το παρατσούκλι της περιοχής ήταν «Τα Δαρδανέλια».