Η αλλοτινή αίγλη του «Πεντελικόν»

Το ξενοδοχείο «Πεντελικόν», που με το κλείσιμό του έγινε αρνητικά επίκαιρο, εδώ αρχές της δεκαετίας του ’20