Από τις πρώτες εκθέσεις βιβλίου στο Ζάππειο το 1936