Και τα μυαλά στα κάγκελα!

Τα πρώτα κάγκελα στα πεζοδρόμια της Αθήνας τοποθετήθηκαν το 1934 στα Χαυτεία, σε μια προσπάθεια της τροχαίας να περιοριστούν τα ατυχήματα με τους πεζούς.