Το 1929 χιόνισε στην Αθήνα...

Στη φωτογραφία εργάτες του Δήμου καθαρίζουν τη Σταδίου «προς διάνοιξιν της κυκλοφορίας των οχημάτων».