Στιγμιότυπο από την καθημερινή κίνηση στην Αιόλου (1940)