Εικόνα από τη Βουλή του 1915

Η απουσία γυναικών είναι καθολική, και πώς να μην είναι αφού δεν ψήφιζαν ακόμη…