Παίρνοντας σβάρνα τις γειτονιές

Δεν άφηναν χωριό και ραχούλα οι πλανόδιοι γυρολόγοι, που να μη διαλαλήσουν την πραμάτειά τους