Σιδηροδρομικός υπάλληλος του 1914 (γραμμές Πελοποννήσου), άψογα ενδεδυμένος και άψογα εργαζόμενος